CCCA SEMINAR

In opdracht van de faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht in samenwerking met Utrecht Science Park heeft GW de coördinatie verzorgd van het seminar van het Netherlands Consortium on Climate Change Adaption (CCCA). Dit vond plaats op 1 februari 2018 in het Koningsbergergebouw te Utrecht. 

 

Doelgroep: Members and Associated partners CCCA
Doel: Capacity building en Cross-cutting issues specificeren

 

Werkzaamheden:
•    coördinatie van tijdig verkrijgen van input van alle sprekers
•    input implementeren in het programma
•    inhoudelijk programma opstellen en fine tunen i.o.m. opdrachtgevers
•    aanvragen en aansturing catering, AV-benodigdheden, fotografie
•    ontvangst sprekers en gasten
•    opstellen planning en draaiboek
•    coördinatie vervaardiging badges, powerpoint, film
•    algehele coördinatie voorafgaand en tijdens het seminar

 

Opdrachtgever: Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen in samenwerking met: Utrecht Science Park.

 

www.uu.nl/organisatie/faculteit-geowetenschappen
www.utrechtsciencepark.nl