GRAND OPENING VENING MEINESZGEBOUW

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwbouw van de faculteit Geowetenschappen, heeft GW in opdracht van de Universiteit Utrecht meegewerkt aan de organisatie van een drietal evenementen hiervoor.

Grand opening relaties

Het eerste evenement betrof de Grand opening voor relaties. Ca. 300 genodigden waren aanwezig bij de feestelijke opening in
het nieuwe gebouw. Het programma bestond uit diverse 'Better Future sessie' verzorgd door de faculteit Geowetenschappen i.s.m. Vastgoed en Campus Universiteit Utrecht. De gasten konden via twee rondes, twee sessies naar keuze bijwonen, verspreid door het gebouw.

 

Aansluitend werd een drietal toespraken gehouden door resp. prof. dr. Anton Pijpers, voorzitter College van Bestuur, 
drs. Fiona van ’t Hullenaar, directeur Vastgoed & Campus en prof. dr. Piet Hoekstra, decaan Faculteit Geowetenschappen.
Gezamelijk onthulden zij de plaquette van geofysicus Felix Vening Meinesz, naar wie het gebouw is vernoemd.
De bijeenkomst werd afgesloten met een feestelijke borrel.

GW verzorgde in samenwerking met de communicatiemedewerkers van de Universiteit Utrecht de gehele organisatie van deze Grand opening, inclusief het uitnodigingstraject.

Opdrachtgever: Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen (i.s.m. Vastgoed & Campus). 

www.uu.nl