KERKEN KIJKEN UTRECHT

GW is sinds 2016 werkzaam als part-time Projectcoördinator voor cultuurhistorische organisatie Kerken Kijken Utrecht (KKU). Dit project is bedoeld om het religieus erfgoed in de vorm van 11 kerkgebouwen in de Utrechtse binnenstad open te stellen voor toeristen en bezoekers. Hiervoor wordt gewerkt met ruim 150 vrijwilligers

die zich inzetten als gids/gastheer/gastvrouw.

GW houdt zich bezig met:

- eerste aanspreekpunt (mail, telefoon)

- werving van vrijwilligers

- ontwikkeling van communicatiemiddelen voor bezoekers (toeristen)

- bestuurszaken

- organisatie van openings- en sluitingsbijeenkomsten toeristenseizoen

- communicatie via social media 

- contentmanagement van de website

- fondsenwerving

- relatiebeheer

- bestuurszaken

- perstrajecten

Opdrachtgever: Stichting Kerken Kijken Utrecht
www.kerkenkijken.nl

Burgemeester Jan van Zanen toont eerste exemplaar nieuwe meertalige brochure Kerken Kijken Utrecht